Welkom bij de NVBW

Welkom bij de NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteitvan de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennisverantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
Daarnaast behartigt de NVBW de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt een breed scala aan activiteiten geboden.

Door | 2018-01-04T16:37:04+00:00 4 januari 2018|NVBW|0 Reacties

Geef een reactie