Wat doen we 2017-10-13T14:52:36+00:00

Ledenvergaderingen
De ledenvergadering is de ontmoetingsplaats voor onze leden, wordt gevolgd door een masterclass en vindt vier keer per jaar plaats. Tijdens dit gedeelte komen verschillende verenigingszaken aan de orde, van vaststelling van de jaarrekening tot de benoeming van nieuwe NVBW bestuurders. Tevens worden onderwerpen tbv de belangenbehartiging van directeur-bestuurders besproken. Het laatste nieuws uit de sector en opinievorming over actuele thema’s staan vervolgens op de agenda. Het bestuur van Aedes is hierbij aanwezig en gaat met de aanwezigen in gesprek: een vrije uitwisseling van informatie en visies.

Masterclasses
Na de ledenvergadering, vindt de masterclass plaats. Tijdens de masterclass wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat te maken heeft met de professionalisering van de directeur-bestuurder. De inleiders zijn smaakmakers op een bepaald gebied, ze komen uit de volkshuisvesting, het bedrijfsleven of de wetenschap. Er is ruimte voor een open en eerlijk debat, waar verschillende visies de revue passeren. En dat alles in een informele sfeer, waar bestuurders elkaar inspireren en kennis uitwisselen. Tijdens zo een bijeenkomst zijn doorgaans circa 80/90 directeur-bestuurders aanwezig. De masterclasses van februari en september worden doorgaans in het Postillion hotel te Bunnik gehouden. In juni vinden de ledenvergadering en de masterclass op een bijzondere locatie midden in het land plaats en wordt de middag afgesloten met een diner.

Tweedaagse
Een keer per jaar, in november, organiseert de NVBW een Tweedaagse binnen Nederland. De ledenvergadering is in dit geval onderdeel hiervan. O p 17 en 18 november 2016 heeft de 1e tweedaagse plaatsgevonden in Parkstad Limburg waaraan circa 90 bestuurders hebben deelgenomen. Tijdens de tweedaagse worden naast presentaties over een specifiek onderwerp, tevens bezoeken aan projecten gebracht en/of professionele workshops georganiseerd. Deze twee dagen staan in het teken van leren en kennisdelen, maar ook netwerken en er is volop gelegenheid om in informele sfeer met collega’s in gesprek gaan.

Commissies
Commissies worden ingesteld voor onderwerpen die om meer permanente aandacht vragen, bijvoorbeeld de commissie die zich bezighoudt met de positie bestuurder als werknemer waarbij onder andere het dossier beloningen / WNT een onderdeel van is.

Regeling Juridische Bijstand
De NVBW biedt de leden een ‘servicecontract rechtsbijstand’ aan. De regeling Juridische Bijstand Arbeidsrechtelijke Geschillen omvat juridische bijstand inzake arbeidsrechtelijke geschillen tussen Deelnemer en diens corporatie. Hieronder wordt tevens verstaan – indien er nog geen sprake is van een feitelijk geschil maar een dergelijk geschil wel dreigt – vragen van algemeen arbeidsrechtelijke aard met uitsluiting van vragen die betrekking hebben op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De contributie wordt hiervoor apart in rekening gebracht, voor 2017 bedraagt deze €100.- per jaar.