Professionaliteit en belangenbehartiging
In de statuten van NVBW is vastgelegd dat het doel van de vereniging is om, ten eerste, de professionaliteit van de bestuurders van woningcorporaties te bevorderen. Ten tweede behartigt de vereniging de belangen van de professionele bestuurders van woningcorporaties als werknemers. Alleen bestuurders van woningcorporaties kunnen lid van NVBW zijn.

De volledige statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij het secretariaat van NVBW.