Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd.

De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G die gelden voor de toegelaten instellingen in 2020, zijn per 1 januari 2021 met 3,8% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s.

De bezoldiging van een topfunctionaris van een toegelaten instelling bedraagt per 1 januari 2021 per bezoldigings-klasse ten hoogste:

Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging (in euro)
A 98.000
B 111.000
C 123.000
D 132.000
E 153.000
F 175.000
G 197.000
H 209.000