Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G die gelden voor de toegelaten instellingen in 2019, zijn per 1 januari 2020 met 3,2% verhoging aangepast en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s.

De bezoldiging van een topfunctionaris van een toegelaten instelling bedraagt per 1 januari 2020 per bezoldigings-klasse ten hoogste:

Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging (€) 
A 94.000
B 106.000
C 118.000
D 127.000
E 147.000
F 168.000
G 189.000
H 201.000


Algemeen bezoldigingsmaximum 2020
Op 8 november jl. hebben wij u al geïnformeerd over het algemeen bezoldigingsmaximum 2020 dat op €201.000 is vastgesteld (klasse H). Het volledige bericht treft u hier.