Publicaties

Op deze pagina vindt u handreikingen, evaluaties en publicaties over onderwerpen die voor bestuurders van woningcorporaties relevant zijn.

Woningcorporaties en de WNT in 2016
Notitie ILenT over de bezoldiging en ontslaguitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties.