1811, 2019

Sectorale Regeling 2020 vastgesteld

By |18 november 2019|

Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. De [...]