Missie 2017-10-13T14:53:52+00:00

Voor wie is de NVBW?
De NVBW is de beroepsvereniging voor directeur-bestuurders van woningcorporaties. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel en op dit moment telt de vereniging circa 240 leden.

Wat is de NVBW?
De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen. Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur – bestuurder. Daarnaast behartigt de NVBW de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin.

Activiteiten
Om dit allemaal mogelijk te maken wordt een breed scala aan activiteiten geboden.