Lidmaatschap 2017-10-13T14:49:23+00:00

Contributie
De leden van de NVBW (tevens Aedes-lid) betalen een contributie die ieder jaar op de plenaire vergadering wordt vastgesteld. Voor 2017 is de contributie vastgesteld op €450,-. Aedes faciliteert de NVBW om niet middels de beschikkingstelling van een coördinator, de daarbij behorende secretariële ondersteuning en de verzorging van de uitvoerende activiteiten met betrekking tot de boekhouding. Om die reden wordt aan niet-Aedes leden een aanvullend lidmaatschapsbedrag in rekening gebracht. Van niet-Aedes leden vragen wij een extra bijdrage van €950,-.

Heeft u nog vragen over de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties, neem dan contact op met de coördinator, mevrouw Barbara Mossinkoff, M 06 351 159 20, email: b.mossinkoff@aedes.nl