NVBW leden kunnen zich aanmelden voor reflectiegesprekken met bestuurders uit verschillende sectoren. Het doel hiervan is om van gedachten wisselen met collega bestuurders  over vraagstukken die u in uw rol als bestuurder tegenkomt om zo tot nieuwe inzichten komen in kwesties over het werk.

Werkwijze
In een vaste groep van ongeveer 6 bestuurders uit verschillende sectoren wordt via het stellen van vragen over een ingebrachte casus een vraagstuk van een van de deelnemers besproken.

De deelnemers komen uit de zorg, het onderwijs, kennisinstituten en de culturele sector en hebben een functie als bestuurder. De thema’s die aan de orde komen zijn bv:

  • Integriteit in de organisatie
  • Betrekken van de organisatie bij innovaties
  • Bevorderen van de omslag naar zelfverantwoordelijk bij de medewerkers
  • Rol en invloed van de Raad van Toezicht

De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren facilitator. Er is een bijeenkomst in 6 weken; data worden in overleg vastgesteld.

PE-punten
Per intervisietraject (6-8 bijeenkomsten) worden 21 PE-punten gerekend via de Orde van Organisatieadviseurs (OOA).

Opgeven en informatie: Mocht u zicht hiervoor willen opgeven of meer informatie hierover willen ontvangen, kunt een mail sturen naar Monique Bellersen, e-mail: mb@praktijkintervisie.nl


Kosten:
Voor 7 bijeenkomsten bedragen de kosten € 1.015,-, ex BTW per persoon.