Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

De corporatie bestuurder als lokale lobbyist?

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 naderen. Politieke partijen hebben
inmiddels hun programma’s geschreven, maar de uitslag van de verkiezingen gaat
bepalen welk programma de komende vier jaar wordt uitgevoerd; door een nieuw
college van Burgemeester en Wethouders en met een nieuwe Gemeenteraad. Kennen
zij de lokale corporatie en haar volkshuisvestelijke belangen; en krijgen die in voldoende
mate een plek in het nieuwe beleid?

MASTERCLASS

In de masterclass van woensdag 14 februari gaan we onder de bezielende leiding van Ruben Maes op zoek
naar het antwoord op de centrale vraagstelling: “Wat is de betekenis en wat de
werking van lokale lobby voor woningcorporaties en wat is de rol van bestuurders van
woningcorporaties daarbij?”. Peter van Keulen van Public Matters levert allereerst een
expertbijdrage. Floris Voorink (wethouder Hilversum) en Rik Thijs (lid gemeenteraad
Eindhoven) bezien daarna de praktijk van lokale lobby vanuit gemeenteperspectief.
Vervolgens gaan we met elkaar aan bestuurlijke tafels op zoek naar de rol van
corporatiebestuurders in lokale lobby.
Meer informatie over het programma en de sprekers treft u in de flyer: Flyer masterclass NVBW 14 feb 2018

LET OP: deelname aan de vergadering en masterclass is uitsluitend voor NVBW-leden.

AANMELDEN: KLIK HIER