Laden Evenementen

 “De rauwe werkelijkheid van de inclusieve stad”

Leidend thema van de tweedaagse is “inclusiviteit”. Voor velen een verbindend ideaal van samenleven en ‘toverwoord’ voor maatschappelijke ontwikkeling: iedereen telt mee, iedereen moet kunnen meedoen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan de samenleving. Inclusiviteit verbindt mensen in en tot gemeenschappen, op de werkvloer in organisaties en in buurten en wijken van stad en platteland. Inclusiviteit overwint maatschappelijke tegenstellingen en (twee)delingen en dicht kloven.

Maar…in de rauwe werkelijkheid van booming Rotterdam krijgt inclusiviteit niet vanzelf gestalte. Tegenstellingen zijn er volop en manifest, net als grote verschillen in leeffeiten- en stijlen van haar inwoners. Diversiteit is een gegeven, inclusiviteit allerminst.

Tijdens de tweedaagse gaan we deze werkelijkheid ervaren en beleven aan de hand van inleidingen van betrokken sprekers. We gaan samen maatschappelijke praktijken (fieldlabs) en projecten bekijken en zien hoe professionals en betrokken bewoners in deze praktijk opereren. We bespreken maatschappelijke, politieke en bestuurlijke dilemma’s en, zoals u van ons gewend bent, is er voldoende tijd om elkaar op een informele manier te spreken.

Aanvang: donderdag 15 november om 12 uur
Einde: Vrijdag 16 november om 14 uur

De officiële uitnodiging voor de NVBW Tweedaagse volgt zo spoedig mogelijk.
U kunt zich alvast aanmelden via deze link.