15 09, 2020

NVBW-ambassadeurs gezocht!

Door |15 september 2020|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor NVBW-ambassadeurs gezocht!

Wilt u het gezicht worden van de NVBW in uw regio? Vindt u het leuk om nieuwe collega-bestuurders te informeren en enthousiast te maken over de vereniging? Om mee te denken over thema’s voor de masterclasses? Om onze activiteiten in de regio te promoten? Wordt dan NVBW-ambassadeur! De ambassadeurs krijgen een belangrijke en actieve [...]

8 07, 2020

Intersectorale intervisie: er is weer plek!

Door |8 juli 2020|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Intersectorale intervisie: er is weer plek!

NVBW leden kunnen zich aanmelden voor reflectiegesprekken met bestuurders uit verschillende sectoren. Het doel hiervan is om van gedachten wisselen met collega bestuurders  over vraagstukken die u in uw rol als bestuurder tegenkomt om zo tot nieuwe inzichten komen in kwesties over het werk. Werkwijze In een vaste groep van ongeveer 6 bestuurders uit verschillende [...]

3 12, 2019

Save the date: NVBW ledenvergadering en masterclass 12 februari 2020

Door |3 december 2019|Masterclass, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Save the date: NVBW ledenvergadering en masterclass 12 februari 2020

U kunt zich alvast aanmelden voor de NVBW ledenvergadering en masterclass op 12 februari 2020! De masterclass zal in het teken staan van “De opkomst van organisatienetwerken: van corporatiebestuurder naar netwerkbestuurder”. Woningcorporaties werken steeds meer samen met andere organisaties aan complexe maatschappelijke vraagstukken, maar deze samenwerking brengt ook bijzondere governancekwesties met zich mee.  Deze [...]

18 11, 2019

Sectorale Regeling 2020 vastgesteld

Door |18 november 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Sectorale Regeling 2020 vastgesteld

Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G die gelden voor de toegelaten instellingen in 2019, zijn per 1 januari 2020 met 3,2% verhoging aangepast en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in [...]

8 11, 2019

Algemeen bezoldigingsmaximum 2020

Door |8 november 2019|Geen categorie, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Algemeen bezoldigingsmaximum 2020

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 is de contractuele loonstijging per maand van de sector overheid 3,2%. Een verhoging van € 194.000 met dit percentage, afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s, leidt tot de vaststelling van het algemeen bezoldigingsmaximum voor [...]

7 11, 2019

Data NVBW bijeenkomsten 2020 bekend!

Door |7 november 2019|Masterclass, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Data NVBW bijeenkomsten 2020 bekend!

De data voor onze ledenvergaderingen en masterclasses voor volgend jaar zijn bekend! Ook in 2020 zullen wij ons best doen om een gevarieerd en interessant aanbod samen te stellen. Meer informatie volgt snel, maar noteer deze data alvast in uw agenda: Woensdag 12 februari 2020 11.30 - 12.30u: interactieve sessie over uitkomsten NVBW ledenonderzoek [...]

11 10, 2019

Evaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT): WNT-werkgroep bekend

Door |11 oktober 2019|Leden, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT): WNT-werkgroep bekend

De samenstelling van de WNT-werkgroep is bekend! Naar aanleiding van onze oproep van 19 september jl hebben verschillende leden hun interesse getoond om hieraan deel te nemen. Hartelijk dank hiervoor! Op basis van de volgende criteria hebben wij drie bestuurders geselecteerd: verdeling man/vrouw, regionale spreiding, grootte corporatie, juridische achtergrond, aantal jaar bestuurder. Samen met [...]

19 09, 2019

Evaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT): denkt u mee?

Door |19 september 2019|Leden, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT): denkt u mee?

In 2018 is het Ministerie van BZK gestart met de tweede wetsevaluatie WNT, welke op 31 december 2020 afgerond moet zijn. De NVBW is nauw betrokken bij de evaluatie en neemt, samen met AW en VTW, deel aan de BZK ‘klankbordgroep wonen’. Om de input van haar leden zo goed mogelijk mee te nemen [...]

13 09, 2019

Wat vind u van de NVBW? Laat uw stem horen!

Door |13 september 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Onderzoek|Reacties uitgeschakeld voor Wat vind u van de NVBW? Laat uw stem horen!

De NVBW heeft adviesbureau Noordam & De Vries gevraagd een ledenonderzoek uit te voeren zodat u uw mening kunt geven over wat u van de NVBW vindt, waar de toegevoegde waarde zit of kan zitten en wat u in de toekomst zou willen qua dienstverlening en inhoudelijke thema’s. Uw stem laten horen is simpel: vul [...]

3 09, 2019

Besturen van veiligheid: hoe doe je dat?

Door |3 september 2019|Geen categorie, Masterclass, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Besturen van veiligheid: hoe doe je dat?

U kunt zich nog aanmelden voor de NVBW masterclass van woensdag 18 september bij Inn-Style in Maarssen. Als bestuurders van woningcorporaties ervaren we de talrijke dilemma’s die zich voordoen in het identificeren en voorkomen van potentiële crises, in het maken van wijze afwegingen en het communiceren daarover en in het managen van crises. Naast [...]