29 04, 2019

Onvrijwillige non-actiefstelling en aanvang betaling uitkering bij einde dienstverband (max. €75.000)

Door |29 april 2019|Leden, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Onvrijwillige non-actiefstelling en aanvang betaling uitkering bij einde dienstverband (max. €75.000)

Hierbij treft u een artikel van advocate Madeleine Lamers (CMS) over onvrijwillige non-activiteitstelling en bezoldiging. Beleidsregels WNT 2019 Mede naar aanleiding van kritiek vanuit de praktijk en gepubliceerde rechtspraak is sedert 1 juli 2017 een bepaling opgenomen in de Beleidsregels behorende bij de WNT en wel een artikel over onvrijwillige non-activiteit. In een aantal [...]

29 04, 2019

Opheffing ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder en beleidsregels WNT 2019

Door |29 april 2019|Leden, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Opheffing ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder en beleidsregels WNT 2019

Naar aanleiding van vragen die de NVBW heeft ontvangen over de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht en de consequenties voor de ‘stichtingsbestuurder’, hebben wij advocate Madeleine Lamers (CMS) gevraagd om een korte toelichting hierover te geven. Deze toelichting treft u hieronder. Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht is op dit moment in [...]

29 04, 2019

Update tweede wetsevaluatie WNT

Door |29 april 2019|Leden, Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Update tweede wetsevaluatie WNT

In 2018 is het Ministerie van BZK gestart met de tweede wetsevaluatie WNT, welke op 31 december 2020 afgerond moet zijn. Minister Kasja Ollongren heeft in oktober 2018 het bijhorende plan van aanpak aan de Tweede Kamer aangeboden. De NVBW is samen met AW en VTW gevraagd om vanuit de corporatiesector deel te nemen [...]

4 04, 2019

Nieuw beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid

Door |4 april 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Nieuw beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft onlangs het eerste beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ uit december 2016 aangepast. Een belangrijke aanpassing in het kader 2019 is de vergroting van de termijn waarbinnen een bestuurder (her)benoemd moet worden na een positieve zienswijze. Deze is nu 9 maanden (voorheen 6 maanden). Deze aanpassing is op verzoek van de [...]

1 02, 2019

Woningcorporaties en de WNT 2017

Door |1 februari 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Woningcorporaties en de WNT 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft op 28 januari jl de rapportage met informatie over de bezoldiging en beëindigingsuitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties in 2017 gepubliceerd. Conclusie is dat de bezoldiging van de ruim 2.300 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties in 2017 voldeed aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wel zijn er 172 [...]

21 01, 2019

Hoe werkt u als corporatiebestuurder aan leiderschap in opdrachtgeverschap?

Door |21 januari 2019|Nieuwsbrieven|Reacties uitgeschakeld voor Hoe werkt u als corporatiebestuurder aan leiderschap in opdrachtgeverschap?

Kom voor het antwoord naar de NVBW-masterclass ‘Leiderschap in opdrachtgeverschap’ op woensdag 13 februari as. in Bunnik!  Klik hier om u aan te melden en voor meer informatie over dit boeiend programma met experts, ervaringsdeskundigen en een interactieve zaaldiscussie.Voorafgaand aan de masterclass organiseren wij ook een kennissessie over de Regeling Juridische Bijstand met advocate Madeleine Lamers van [...]

30 11, 2018

Regeling bezoldigingsmaxima 2019 vastgesteld

Door |30 november 2018|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Regeling bezoldigingsmaxima 2019 vastgesteld

Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is op 21 november jl. in de Staatscourant gepubliceerd. De bezoldiging van een topfunctionaris van een toegelaten instelling bedraagt per 1 januari 2019 per bezoldigings-klasse ten hoogste: Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging (€)  A 91.000 B 102.000 C 114.000 D 123.000 E 142.000 F [...]

21 09, 2018

Ministerie BZK: VPL-premie altijd bezoldiging in de zin van de WNT

Door |21 september 2018|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Ministerie BZK: VPL-premie altijd bezoldiging in de zin van de WNT

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland heeft op 13 augustus 2018, in een geschil tussen een woningcorporatie en een topfunctionaris, geoordeeld dat de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL alleen bezoldiging in de zin van de WNT is, indien een topfunctionaris daadwerkelijk aanspraak maakt op overgangsrecht. De kantonrechter komt tot dit oordeel, omdat niet duidelijk uit de [...]

23 08, 2018

Rechtbank Midden-Nederland: overgangspremie VPL geen onderdeel WNT-bezoldiging

Door |23 augustus 2018|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank Midden-Nederland: overgangspremie VPL geen onderdeel WNT-bezoldiging

De overgangspremie VPL maakt geen onderdeel uit van de WNT-bezoldiging van topfunctionarissen als deze zelf niet voldoen aan de criteria voor vervroegde uittreding en - nu en in de toekomst - geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen in het kader van de overgangsregeling voor werknemers die vroeger onder de Ingroei-VUT-regeling van het pensioenfonds voor [...]

9 07, 2018

NVBW bijeenkomst 19 september 2018

Door |9 juli 2018|Geen categorie, Masterclass, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor NVBW bijeenkomst 19 september 2018

Beste leden, De eerstvolgende NVBW bijeenkomst zal op woensdag 19 september plaatsvinden. Tijdens de ledenbijeenkomst zal NVBW voorzitter, Karin Verdooren, u bijpraten over actuele onderwerpen binnen de vereniging. Marnix Norder, Aedes voorzitter, gaat met ons in gesprek over actualiteiten in de branche. De masterclass heeft als thema: “Weten van en werken aan inclusiviteit”. Inclusieve samenleving: [...]