Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 is de contractuele loonstijging per maand van de sector overheid 3,2%. Een verhoging van € 194.000 met dit percentage, afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s, leidt tot de vaststelling van het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2020 op € 201.000. De officiële publicatie treft u hier.

Sectorale regeling 2020
De sectorale regeling bezoldigingsmaxima 2020 zal naar verwachting eind november worden vastgesteld. Zodra bekend zullen wij u hierover informeren.