Aedes PE-reglement 2017-10-13T14:43:19+00:00

Permanente educatie
Op het Aedes-congres van 20 november 2014 hebben de leden van Aedes ingestemd met het verplicht stellen van Permanente Educatie (PE). De leden bekrachtigden hiermee het belang van de ontwikkeling van kennis en kunde onder bestuurders. Aedes heeft hiertoe een PE-reglement Bestuurders Woningcorporaties vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2015 van kracht is. Het bestuur van de NVBW wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de deskundigheid van haar leden. Zodoende, dankzij de samenwerking met GenP Governance, is het sinds september 2015 mogelijk om PE-punten toe te kennen aan de NVBW bijeenkomsten. Voor elk contactuur wordt 1 PE-punt toegekend.