Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties 2017-11-14T19:39:49+00:00
Meld u aan als nieuw lid

Evenementen

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
Daarnaast behartigt de NVBW de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt een breed scala aan activiteiten geboden.

Nieuws

Digitalisering anno 2017 – verslag van bijeenkomst op 20 september 2017

De masterclass die tot doel had het vergroten van de kennis op het gebied van digitalisering stond onder leiding van Ruben Maes. Michel de “Buzzmaster” vroeg de aanwezigen verbinding te maken met het Buzzmaster netwerk. Op die manier werd de interactiviteit van de bijeenkomst vormgegeven. Lees het verslag van de bijeenkomst waarin meer interessante sprekers cases over digitalisering anno nu deelden.

Volg ons op Twitter en tweet mee

  • De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professi… https://t.co/emvGCudlCq
    ongeveer 4 weken geleden