Meld u aan als nieuw NVBW-lid

BIJEENKOMSTEN

NVBW Zomerbijeenkomst

19 juni van 15:00 - 19:00

NVBW ledenvergadering en masterclass

18 september van 13:00 - 16:30

NVBW Tweedaagse 2019

14 november - 15 november

WELKOM BIJ DE NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
De NVBW behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. De vereniging treedt daartoe in overleg met relevante partijen binnen en buiten de corporatiesector.

Activiteiten
De NVBW biedt een breed scala aan activiteiten aan, zoals bijeenkomsten en masterclasses waaraan PE-punten worden toegekend.

NIEUWS

Woningcorporaties en de WNT 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft op 28 januari jl de rapportage met informatie over de bezoldiging en beëindigingsuitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties in 2017 gepubliceerd. Conclusie is dat de bezoldiging van de ruim […]

TWITTER