Meld u aan als nieuw NVBW-lid

BIJEENKOMSTEN

NVBW ledenvergadering en masterclass

13 februari 2019 van 13:00 - 16:30

NVBW Zomerbijeenkomst

19 juni 2019 van 15:00 - 19:00

NVBW ledenvergadering en masterclass

18 september 2019 van 08:00 - 17:00

NVBW Tweedaagse 2019

14 november 2019 - 15 november 2019

WELKOM BIJ DE NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
De NVBW behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. De vereniging treedt daartoe in overleg met relevante partijen binnen en buiten de corporatiesector.

Activiteiten
De NVBW biedt een breed scala aan activiteiten aan, zoals bijeenkomsten en masterclasses waaraan PE-punten worden toegekend.

NIEUWS

Regeling bezoldigingsmaxima 2019 vastgesteld

Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is op 21 november jl. in de Staatscourant gepubliceerd. De bezoldiging van een topfunctionaris van een toegelaten instelling bedraagt per 1 januari 2019 […]

NVBW bijeenkomsten 2019

Beste leden,

De data voor onze masterclasses voor volgend jaar zijn bekend! Ook in 2019 zullen wij ons best doen om een gevarieerd en interessant aanbod samen te stellen, noteer daarom deze data alvast in uw […]

TWITTER